Yukthi

Yukthi

Govindaraj, Azarudheen Of Bim 32 Won second Prize in Yukthi Organized by IIM, Trichy On 42644.